Over ons

De vzw OVERRSLAG is een patiëntenorganisatie, die in 2015 werd opgericht door Bruno Schwagten, cardioloog-hartritmespecialist en voorzien van dagelijks management door echtgenote Ysabel Schoenmaeckers, leerkracht buitengewoon onderwijs.

Bruno is sinds een tiental jaren gespecialiseerd in hartritmestoornissen, meerbepaald voorkamerfibrillatie. In Rotterdam behaalde hij in 2012 een doctoraat ivm ‘Faster, safer and beter catheter ablation’. Naast het opsporen van hartritmestoornissen, zorgt hij voor passende medicatie om de levenskwaliteit van deze patiënten te verbeteren. Dagelijks voert Bruno ook ablaties uit, dit zijn ingrepen om voorkamerfibrillatie bij mensen te verhelpen.

Verder is Ysabel ook drijvende kracht achter het emotionele aspect van deze problematiek. In de patiëntenorganisatie zal hier veel belang aan gehecht worden. De bezorgdheid die het ervaren van hartritmestoornissen met zich meebrengt, heeft een grote impact op het welbevinden en sociale leven van de patiënten. Begrip en ondersteuning op emotioneel vlak is zeker noodzakelijk.

Bruno en Ysabel worden bijgestaan door Yves De Greef (cardioloog-hartritmespecialist), Saïda Abou Allal (hoofdverpleegkundige cathlab), Koen Gurny (verpleegkundige elektrofysiologie), Kim Claes (verpleegkundige), Mimi Colaes (medisch secretaresse), An Mertens (technische ondersteuning) en Lynn Somers (sociale media).

 

 

Missie

Het optreden van hartritmestoornissen neemt toe, met voorkamerfibrillatie of VKF als de meest voorkomende. De algemene kennis van mensen over oorzaken, diagnose en behandeling van deze belangrijke hartritmestoornis is niet erg groot. Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’ wil vzw OVERRSLAG hier verandering in brengen.

OVERRSLAG staat voor Opteren Voor Educatie Rond RitmeStoornissen Liever dan Achteraf Genezen en dat is ook exact wat deze eerste patiëntenorganisatie voor mensen met ritmestoornissen wil doen.

Awareness creëren bij hartpatiënten, zorgverleners en het algemene publiek is het voornaamste doel van OVERRSLAG:

Hartpatiënten helpen hun weg te vinden door duidelijke uitleg te verstrekken op mensenmaat over hun ritmestoornis, over bloedverdunnende medicatie, over antiaritmica en over ablatie.
Gepaste en gevalideerde informatie verstrekken aan zorgverleners en hen op de hoogte houden van de guidelines en nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling van VKF.
Een forum creëren voor vraag en antwoord, voor patiënten getuigenissen, voor ontmoeting met anderen die hetzelfde doormaken.
Onduidelijkheden en ongegronde zorgen trachten op te lossen bij familie van patiënten met VKF en tegelijk de juiste manier proberen aan te leren om adequaat te reageren wanneer nodig.
VKF bekend maken bij het grote publiek, zodat de juiste mensen op het juiste moment bij de arts terechtkomen.